Radom, ul. Wernera 10 (róg ul. Szarych Szeregów)
517 648 669

Regulamin klubu Explosion

 1. Imprezy w klubie odbywają się w każdy piątek i sobotę (prócz Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, Święta Zmarłych i Bożego Narodzenia) oraz w inne dni tygodnia wolne od pracy.
 2. Imprezy w klubie są biletowane.
 3. Bilet upoważnia do wejścia i jednocześnie obliguje do przestrzegania poniższego regulaminu.
 4. Każdorazowe wyjście z lokalu powoduje, że bilet traci ważność, ponowne wejście do lokalu wymaga zakupu nowego biletu.
 5. Do klubu są wpuszczane osoby w wieku od 18 lat. Osoba wchodząca do klubu musi okazać dokument potwierdzający jej wiek.
 6. Służba porządkowa / ochrona może bez podania przyczyny odmówić danej osobie wejścia do klubu.
 7. Służba porządkowa / ochrona w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w lokalu, może zarekwirować ostre narzędzia, gaz, środki pirotechniczne, alkohol itp., lub odmówić osobie posiadającej w/w rzeczy wejścia do klubu.
 8. Cały obiekt na zewnątrz jak i wewnątrz jest monitorowany. Materiały z nagrań są archiwizowane i udostępniane jedynie policji, prokuraturze lub dla sądu.
 9. Dla dobrej i bezpiecznej zabawy prosimy o współpracę z służba porządkową / ochroną.
 10. Osoby agresywne w stosunku do innych uczestników imprezy lub do pracowników klubu będą oddawane w ręce policji.
 11. Osoby, które dokonują aktu wandalizmu i niszczenia klubu będą zobowiązane do pokrycia kosztów usunięcia szkody, zaś w drastycznych przypadkach będą zgłaszane na policję.
 12. Osoby sprzedające i używające narkotyki będą zatrzymane i oddane w ręce policji. W celu pomocniczym i ułatwiającym rozpoznanie dealerów są rozmieszczone kamery, których nagrania będą niepodważalnym dowodem w sprawie.
 13. Jeżeli według Ciebie dany pracownik klubu (barman, kelnerka, służba sprzątająca, służba porządkowa, ochrona, kasjer, szatniarz) zachował się w niewłaściwy lub nieuczciwy sposób proszę zgłosić to menagerowi klubu lub wysłać emaila na adres biuro@explosionradom.pl z opisem zdarzenia, opisem danego pracownika oraz przybliżoną godziną zdarzenia. Klub gwarantuje pełną dyskrecję.

Parking

 1. Przed lokalem znajduje się duży parking, z którego bezpłatnie mogą korzystać osoby odwiedzające klub.
 2. Osoby wjeżdżające na parking bezwzględnie muszą przestrzegać poleceń służb parkingowych.

Szatnia

 1. W klubie można oddać okrycie wierzchnie, torebkę, plecak itp. do przechowania do szatni.
 2. Szatnia jest płatna w wysokości 2 zł od jednej rzeczy, 20 zł za zagubiony numerek.
 3. Na jednym numerku może być tylko jedna rzecz.
 4. Za rzeczy pozostawione w kieszeniach, torebkach, plecakach itp., klub nie odpowiada.
 5. W przypadku zagubienia numerka, istnieje możliwość odebrania rzeczy pozostawionej w szatni dopiero na koniec imprezy lub w tygodniu po imprezie.
 6. W przypadku posiadania numerka a braku w szatni pozostawionej rzeczy, klub wystawia pokwitowanie, z którym należy zgłosić się wskazanej firmy ubezpieczeniowej, która pokryje poniesioną szkodę.

Rezerwacja

 1. W klubie istnieje możliwość dokonania rezerwacji loży lub VIP room.
 2. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej lub poprzez pocztę email.
 3. Rezerwację należy odebrać do godz. 23.00 w dniu imprezy opłacając ją na barze głównym.
 4. W szczególnych i umówionych wcześniej przypadkach klub może przedłużyć godzinę odbioru rezerwacji.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji bierze pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody i dewastację loży lub VIP room-u przez osoby, które korzystały z rezerwacji.
 6. Rezerwacja nie zwalnia od zakupu biletu.
 7. Służba porządkowa / ochrona może mimo dokonania wcześniejszej rezerwacji odmówić osobie posiadającej rezerwację wejścia do klubu zgodnie z pkt 5, 6 i 7 regulaminu klubu.

Inne

 1. Klub nie organizuje 18-stek
 2. W klubie nie wolno ze szkłem oraz papierosami przebywać na parkiecie.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia szkła do toalet.
 4. Klub informuje, że w trakcie organizowanych imprez prowadzona jest rejestracja audiowizualna wydarzeń oraz wykonywane są zdjęcia fotograficzne.
 5. Osoby które decydują się na udział w imprezach organizowanych w Klubie, wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku w trakcie imprezy w formie rejestracji audiowizualnej i zdjęć fotograficznych oraz jego rozpowszechnianie.
 6. Rejestracja audiowizualna oraz zdjęcia fotograficzne z imprez w Klubie będą wykorzystywane wyłącznie w celu promocji Klubu i jego działalności. Klub oświadcza, że rejestracje audiowizualne i zdjęcia z imprez będzie wykorzystywał w sposób nie naruszający dobrego imienia osób na nich przedstawionych.
 7. Jeżeli osoba, której wizerunek został utrwalony w ramach imprezy w Klubie w formie audiowizualnej albo na zdjęciu fotograficznym chce wycofać zgodę na wykorzystanie jej wizerunku, powinna w tym celu złożyć stosowne oświadczenie na adres e-mail biuro@explosionradom.pl z podaniem przyczyny wycofania zgody.
 8. Administratorem Danych Osobowych jest Explosion Club sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Stokłosy 6/1, 02-784 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000704952, NIP: 9512300595, REGON: 142166064. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
Zamknij Polub nasz profil na Facebooku
Zamknij

Informujemy że dla Państwa bezpieczeństwa Organizator w trakcie imprezy będzie stosował środki higieny i bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.